20211126VHF8556
logo rini -penningen5
20211126VHF8559
logo rini -penningen

Intervisie werkwijze

Voor wie begeleid ik intervisie?

Begeleide intervisie is er voor de volgende deelnemers:

Samenstelling intervisie groep
Aan de hand van groepsaanmeldingen of individuele aanmeldingen, aangevuld met mensen uit mijn netwerk, stel ik een groep samen. Bij de samenstelling van de groep ondernemers en leiders let ik op zowel voldoende raakvlakken als op voldoende diversiteit.

Een groep heeft minimaal vier en maximaal acht deelnemers.

Hoe gaat Begeleide intervisie?
Om zoveel mogelijk waarde uit de bijeenkomst te halen, wordt de bijeenkomst door mij volgens een bepaalde structuur begeleid.

Iedere bijeenkomst start gezamenlijk. Daarna staat een vraag van een van de deelnemers centraal. De vraag wordt toegelicht, verduidelijkt en vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven beantwoord door de andere deelnemers in een aantal rondes.

Nadat alle input is verkregen trek ik mij met de vraaginbrenger terug om hem of haar te helpen te besluiten wat hij/zij ermee gaat doen. Dat is het moment waarop mijn faciliterende rol verandert in een meer coachende en inhoudelijk ondersteunende rol. De andere deelnemers delen ondertussen wat zij er zelf van hebben geleerd. De genomen besluiten worden weer in de groep teruggekoppeld.

Bijeenkomsten Begeleide intervisie?
De bijeenkomsten vinden plaats op mijn werkplek (binnen of buiten) of op locatie, in een vertrouwelijke veilige informele setting. Je hoeft niets voor te bereiden.

De bijeenkomsten duren -tenzij anders wordt afgesproken- twee uren en worden daarna gezellig afgesloten. De data en tijdstippen worden in onderling overleg afgestemd en staan dan voor iedereen vast.

Van iedereen wordt commitment gevraagd op de afgesproken data aanwezig te zijn.

Waarom Begeleide intervisie?
Als je wel wilt werken aan je ontwikkeling, maar je daar weinig tijd voor gunt, is dit een vorm die uitkomst kan bieden. Je krijgt nieuwe inzichten, zet gemakkelijker stappen, groeit in vertrouwen door (h)erkenning en je creëert een rustmoment voor jezelf, waarin je je warme netwerk uitbreidt.

Meer informatie of contact
Wil je meer weten of contact? Je kunt me een bericht sturen of een afspraak maken via de contactpagina, klik hier.