20211126VHF8538
logo rini -penningen4
20211126VHF8562
logo rini -penningen3

Procesbegeleiding door het Kampvuurgesprek

Als leidinggevende of projectleider wil je niet eindeloos vergaderen. Je wilt wel een goed besluit nemen, iedereen mee krijgen en zo snel mogelijk daadwerkelijk gaan doen.

Met het voeren van een kampvuurgesprek kun je dit realiseren.

Ga eens het Kampvuurgesprek aan voor een door jou te nemen beslissing

Het is waardevol eigenlijk bij iedere belangrijke beslissing waar je als leider van een project, team, of organisatie voor staat. Het kan gaan over een verandering in de gezamenlijke werkwijze, de onderlinge manier van samenwerken of communicatie, over de ontwikkeling van een gezamenlijke visie, over de verbetering van het (klant)contact. Noem maar op.

Waardevol zowel voor het te nemen besluit, voor de leider, als ook voor het draagvlak en de verbinding met alle betrokkenen.

Hoe gaat het kampvuurgesprek in zijn werk?

 • Samen met jou bereid ik een bijeenkomst voor. Het wordt helder waarover je een besluit wilt nemen en waar je de input van anderen nodig hebt.
 • We bepalen wie je voor de bijeenkomst wilt uitnodigen en waar de bijeenkomst plaats gaat vinden. Dat kan buiten met een echt kampvuur, maar ook binnen op mijn werkplek of op locatie.
 • De bijeenkomst wordt door mij begeleid als procesbegeleider, zodat je je samen met de groep deelnemers kunt focussen op de inhoud.
 • Tijdens het kampvuurgesprek stel je de voorbereide vraag aan de groep en krijg je de waardevolle input die je nodig hebt.
 • Daarna trek ik mij met jou terug en neem je -zo nodig met aanvullende input cq vragen van mijn kant- daadwerkelijk een besluit op korte en lange termijn.
 • dit besluit koppel je vervolgens terug aan de groep.
 • Na de sessie kom ik bij je langs om terug te blikken en te kijken of het is gelukt om je besluiten in de praktijk te brengen.

Rendement van methode Kampvuurgesprek

Het is een bijzonder krachtig proces zowel voor jou zelf als voor de groep deelnemers. En het kost relatief weinig tijd. Je besteedt een keer kwalitatief goede aandacht aan een onderwerp en hakt een knoop door. Veel efficiënter dan het er eindeloos over hebben.

 • Door het proces creëer je draagvlak.
 • Je kunt rijkere besluiten nemen, want je krijgt input vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. Ook van mensen die je normaal gesproken misschien niet zou horen. Zij hebben vaak juist waardevolle ideeën.
 • Je geeft het goede voorbeeld aan je medewerkers en draagt bij aan een open leer -en werkcultuur.
 • Je krijgt te horen wat er leeft, zodat je daar rekening mee kunt houden.
 • En je groeit als leider. Het getuigt namelijke van kracht als je een vraag/dilemma aan een groep durft te stellen en vervolgens met de input ook daadwerkelijk een besluit neemt.

Investering

De investering voor een kampvuurgesprek is € 450 ex BTW excl. de voorbereidingssessie en de evaluatiesessie (€ 125 ex BTW per uur).

Andere mogelijkheden

Wil je graag samen met peers sparren en ontwikkelen kijk dan ook bij intervisie.

Of wil je liever individueel begeleid worden kijk dan bij coaching.

Meer informatie of contact

Wil je meer weten of contact? Je kunt me een bericht sturen of een afspraak maken via de contactpagina, klik hier.