20211123VHF8415-HDR-2
logo rini -penningen3

Mediation werkwijze

Mijn werkwijze is informeel, flexibel en doortastend.

Opzet Mediation in overleg

De opzet van een mediation stem ik zorgvuldig met de deelnemers af. Starten we individueel of gezamenlijk? Wat is voor de deelnemers een neutrale plek? Welke deelnemers kunnen het beste aan tafel? En zijn er al dan niet gemachtigden en/of toehoorders bij aanwezig?

Mediation gesprekken

Mijn mediations starten meestal met individuele gesprekken. Daarna vinden een of meerdere (doorgaans niet meer dan drie) gezamenlijke gesprekken plaats. De tijdsduur van de gezamenlijke gesprekken is doorgaans twee uren, maar ook dit wordt met de deelnemers afgesproken.

Mediationovereenkomst en vaststellingsovereenkomst

Als MfN registermediator (mediator sinds 2005) hanteer ik een MfN mediationovereenkomst en zijn de MfN reglementen en gedragsregels van toepassing. Aan het einde van de mediation worden gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. Meestal in de vorm van een vaststellingsovereenkomst (ter beëindiging van de mediation). Vaak verwart met een vaststellingsovereenkomt ter beëindiging van een dienstverband. Dat kan een resultaat zijn van een mediation, maar dat is iets anders.

Mediation Rini te Velthuis in informele sfeer

Mijn mediation vindt plaats in een informele sfeer. Uiteraard wordt gewerkt binnen een professioneel kader, maar ik ben vooral zelf het instrument. Voor het slagen van de mediation put ik uit mijn rijk gevulde rugzak met kennis en ervaring op het gebied van zowel de inhoud als de menselijke processen. We brengen samen in kaart welke onderliggende belangen en behoeftes er zijn. Op basis daarvan zoeken en creëren we een passende maatwerkoplossing.

Voorbereiding mediation

Mensen die zich goed willen voorbereiden op een mediation of gemachtigden die hun cliënten optimaal willen bijstaan in mediation kunnen gratis informatie bij me opvragen.

Zie ook de volgende mogelijkheden:

Meer weten of contact

Wil je meer weten of contact? Ik hoor graag van je. Je kunt me een bericht sturen of een afspraak maken via de contactpagina, klik hier.