20211123VHF8510
logo rini -penningen3

Mediation is het steuntje in de rug om het toch samen op te lossen

20211123VHF8476
logo rini -penningen4

Mediation

Overal waar samengewerkt wordt, waar je het eens moet worden of iets samen wilt bereiken ontstaan verschillen van inzicht. Dat is niet erg want juist van die verschillen leer en groei je als persoon en als organisatie. Het wordt lastig als onze belangen en behoeftes in de knel komen, we in patronen vastzitten en er emoties bijkomen. Dan heb je een conflict. Beter gezegd een situatie die om aandacht vraagt.

Zelf oplossen is het mooist, maar dat lukt helaas niet altijd.

Je kunt wachten en hopen dat de situatie met de tijd verdwijnt. Meestal wordt het daar niet beter van. Een conflict is vervelend, je kunt niet verder, het kost energie en soms slapeloze nachten. Het inschakelen van een mediator is een waardevolle en verstandige stap als het niet lukt om het zelf op te lossen. Je kunt daarmee veel energie, tijd en kosten besparen.  En toch houd je zelf de regie over het uiteindelijke resultaat.

Wat is mediation?

Een mediation bestaat uit één of meer gezamenlijke gesprekken onder leiding van een mediator. Dat is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige gespreksleider.

Mediation vindt plaats in vertrouwelijkheid.

Daarvoor tekenen de deelnemers aan de mediation een mediationovereenkomst. Toehoorders en gemachtigden die aan tafel zitten of met wie de deelnemers ruggespraak willen houden, tekenen een geheimhoudingsverklaring.

Een mediation slaagt als er gezamenlijke afspraken gemaakt worden over hoe verder, of hoe afscheid genomen gaat worden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Het gaat bij mediation niet over gelijk krijgen.

Het doel is een oplossing te vinden waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. De mediator helpt bij een respectvolle en constructieve uitwisseling.

Wat als mediation geen oplossing brengt?

Als in mediation geen oplossing kan worden bereikt kunnen de deelnemers aan de mediation hun oorspronkelijke (juridische) positie en standpunten weer innemen. Zij mogen geen gebruik maken van wat mondeling of schriftelijk in de mediation is uitgewisseld. Om die reden kan op een informele manier optimaal gezocht worden naar een oplossing in onderling overleg.

Voor wie is mediation interessant?

Als je (verdere) escalatie van een situatie  wilt voorkomen. Of als je geen zin hebt in een kostbare tijdrovende juridische procedure. Of als je er belang bij hebt om op een zorgvuldige snelle en duurzame manier te zoeken naar een oplossing in onderling overleg dan is mediation interessant.

Voor welke mediations kun je bij mij terecht?

Vanaf het moment dat ik in 2005 mediator werd behandel ik met name situaties in de arbeids -en zakelijke sfeer. Dit gelet op mijn achtergrond als gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat. In dit soort kwesties kan ik als mediator iets extra's toevoegen. Mediations op dit gebied worden ook wel business mediations genoemd. Dus vooral werkgevers en werknemers in arbeidsconflicten, ondernemers, leidinggevenden en professionals in samenwerkingsverbanden of besturen kunnen goed bij mij terecht.
Ik ben een MfN geregistreerd mediator en voldoe aan de kwaliteitseisen die door deze federatie aan mediators worden gesteld.

Arbeidsmediation

Soms beland je in een situatie dat je er niet uitkomt met jouw werkgever of jouw werknemer, of dat er spanningen zijn tussen werknemers onderling.

Het kan ook zijn dat een dergelijke situatie of spanningen zijn ontstaan in jouw team of tussen afdelingen in jouw organisatie.

Arbeidsmediation is al deze situaties erg waardevol zijn. Niet alleen om de situatie op te lossen, zodat je weer weer verder kunt, maar ook om er van te leren als individu, team of organisatie.

Lees meer over Arbeidsmediation.

Zakelijke mediation

Wanneer er spanningen ontstaan in een maatschap, in een (Raad van) bestuur, in een (directie)team, tussen aandeelhouders of met een ondernemer waarmee je zaken doet, kan het moeilijk zijn om het er op een goede manier met elkaar over te hebben en tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Als het niet lukt om het zelf op te lossen en je wilt niet in een kostbare juridische procedure belanden. Dan kan zakelijke mediation een manier zijn om zaken niet te laten escaleren. Mediation biedt die vertrouwelijke mogelijkheid. Zonder dat je je juridische uitgangspositie verliest. Mediation creëert gelegenheid om het rustig te bespreken en optimaal te zoeken naar een win win. Lees meer over Zakelijke mediation.

Meer weten of contact

Wil je meer weten of contact? Ik hoor graag van je. Je kunt me een bericht sturen of een afspraak maken via de contactpagina, klik hier.