headers-blog-1080x19008

Begeleide intervisie is het efficiënt werken aan je ontwikkeling

Begeleide intervisie is een of meer gezamenlijke gesprekken met mensen in soortgelijk werk onder leiding van een deskundige gespreksleider.

Intervisie vindt plaats in vertrouwelijkheid.

In intervisie helpen de deelnemers elkaar bij de vraagstukken, dillema's waarmee zij in hun werk te maken hebben. Dit gebeurt op een manier dat je het er niet, zoals gewoonlijk, met elkaar "over hebt", maar op een manier dat de deelnemer zelf tot inzicht komt en besluit wat hij uit de intervisie meeneemt.

Het levert duurzame persoonlijke en professionele ontwikkeling op voor ieder deelnemer. De uitwisseling in intervisie leidt tot herkenning en daarmee onderlinge verbinding en het optimaal leren met en van elkaar. Van de verschillende mogelijkheden om te werken aan je persoonlijke en professionele groei is dit een hele effectieve en efficiënte manier.